Peter Francissen

Geachte dames, en heren allemaal van harte welkom. Het is gelukt, we zijn met zijn allen afgekomen op de onthulling van het standbeeld van ‘onze Syl’. Daarvoor dank. Een speciaal woordje van welkom aan de leerlingen van de sg. Stevensbeek die meehelpen aan het verwezenlijken van de 2e doelstelling van de stichting. Een substantiele financiele bijdrage leveren aan de Stichting Welzijn Meervoudig Gehandicapte Kind Nederland. In de pauze zullen ze hiervoor bij u langs komen.

Het is niet mijn gewoonte om terug te kijken naar alles wat er gebeurd is. Immers gedane zaken zijn voorbij, daar is niks meer aan te doen. Nu het standbeeld een feit is, en Sylvia als markante persoonlijkheid een markante plaats heeft ‘verworven’ in Boxmeer hoop ik dat veel mensen er plezier aan zullen beleven. Afgezien van enkele aandachtspunten heb ik geen verhaal wat ik van te voren opgeschreven heb. Dus alles wat ik vertel is ervaring en gedachten. Onze initiatiefnemer Frans Fleuren kwam op een gegeven moment niet verder en heeft hulp ingeroepen. Hierop heb ik samen met Nando v. Hees de gedachten geconcretiseerd. Hieruit is de stichting gegroeid die er uiteindelijk voor heeft kunnen zorgen dat we nu een mooi beeld hebben. De weg ernaar toe was niet gemakkelijk. Daarom is deze dag eens temeer een feestdag

Sylvia was een persoon van eenvoudige komaf, die door haar grote persoonlijkheid en medemenselijkheid zonder sterallures een plek heeft verworven in de harten van de mensen. Laten we datgene wat er over haar gezegd en geschreven is koesteren. Want zij was iemand die stond voor haar keuzes en er in geloofde.

Toespraak Peter Francissen tijdens uitreiking cheque aan Jan Slagter, SWGN.

‘Onze Syl’ was iemand die het hart op de juist plaats had. Zij heeft zich ingezet om de ‘minderbedeelde medemens’plezier te bezorgen door mee te werken aan programma’s als ‘Knoop in je Zakdoek’. Het voert te ver om dit nu allemaal weer eens te gaan herhalen. Het bedrag wat over is willen we graag schenken aan SWGN. Hiervoor roep ik dhr. Slagter naar voren. Daar komt bij dat dhr. John Waarma, fotograaf hier aanwezig belangeloos foto’s zal maken van het standbeeld. Van een van de mooiste welke moeder Millecam zal uitkiezen zal een postkaart gemaakt worden. De opbrengst hiervan zal geheel ten goede komen aan SWGN.

Peter Francissen